Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища

Мета реалізації проекту

 • Посилення енергетичної безпеки малих міст України
 • Організація інституту співпраці громадянського суспільства, місцевої влади малих міст України (до 50 тисяч населення), експертного співтовариства України та зарубіжжя, інвесторів, МФО в галузі енергетичної безпеки (енергозбереження, енергоефективність, відновлювана альтернативна енергетика, сталий розвиток).

Заплановані заходи

 • 1-й захід: Проведення «1-ї (організаційної) конференції експертів з енергобезпеки, енергозбереження, екології та сталого розвитку, які працюють з малими містами України»

Запрошені: представники ОГС, експерти, представники влади міста, інвестори, зацікавлені особи. Кількість: 25-40 осіб. Строк: березень 2017 року

В підсумку конференції передбачається прийняття резолюції та підписання меморандуму про співпрацю експертного співтовариства у сфері сталого розвитку та енергобезпеки малих міст України.

 • 2-й захід: Проведення «Форуму співробітництва малих міст України з питань з енергобезпеки, енергозбереження, екології та сталого розвитку»

Запрошені: представники малих міст України, представники ОГС, експерти, представники влади міста, інвестори, зацікавлені особи. Кількість: 250-400 осіб. Строк: травень 2017 року

За підсумками Форуму буде проведене анкетування представників малих міст, зібрана інформація про їх проблематику, а також здійснене визначення тих міст, які дотові до співпраці з експертним співтовариством.

 • 3-й захід: Проведення «2-ї конференції з енергобезпеки, енергозбереження, екології та сталого розвитку малих міст України»

Запрошені: представники ОГС, експерти, представники міст, які виявили бажання до співпраці, інвестори, зацікавлені особи. Кількість: 35-50 осіб. Строк: жовтень 2017 року

В результаті конференції планується відпрацювання стратегії допомоги тим малим містам України, які виявили бажання до розвитку, формування робочих груп та підписання необхідних документів.

Очікувані результати

 • Спільна стратегія між малими містами
 • Залучення бізнес-потенціалу до економік міст
 • Зменшення витрат з бюджетів за рахунок енергоефективності
 • Залучення державних, кредитних та грантових коштів на розвиток місцевої інфраструктури
 • Більш продуктивна робота з малими містами та селищами в підготовці та написанні планів дій з енергобезпеки та сталого розвитку
 • Утворення наукового інституту співпраці для допомоги малим містам в адаптації та в ефективності використання енергоресурсів
 • Виявлення науково-технічного потенціалу малих міст
 • Мотивація малим містам України більш активно включитися до планування власної енергобезпеки
 • Залучення активних людей до вирішення проблем місцевої енергетики
 • Розробка загальних схем, методів та механізмів вирішення центральних найболючіших проблем енергетики більшості міст України